مجموعه بازرگانی اسپید

فارس – شیراز – بلوار کریمخان زند – مجتمع تجاری فرجادیان

طبقه دوم – واحد 203

کد پستی : 7135675575

تماس با دفتر : 07132349288 – 07132335030 – 07132308445

خدمات سیار : 09177006400

ارتباط با مدیریت از طریق ایمیل : mb_shenasa@yahoo.com